BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 

Thelema
Will

Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze.

Béke, Tolerancia, Igazság:
Tisztelgés a Háromszög minden pontján;
Tisztelet a Rendnek.

Mindenkinek, akit érint: Üdvözlet és jó egészséget!

Az O.T.O. betűk az Ordo Templi Orientist jelölik, amit magyarra a Keleti Templom Rendjének vagy a Keleti Templomosok Rendjének fordíthatnánk. Ezen külső Thelemita rend magasztos célja az egyén szabadságának legteljesebb megőrzése és kiteljesítése Fényben, Bölcsességben, Megértésben, Tudásban és Erőben. Ezt Szépségen, Bátorságon és Értelmen keresztül éri el, az Univerzális Testvériség eszméjére alapozva.

"Győzelem a bizonyítékotok, bátorság a páncélotok; előre, előre, az én erőmben; & nem fordultok vissza senki kedvéért!"

[Liber AL III:46]

A Thelema Törvényét mindenki csak saját erejéből teljesítheti be, azonban rengeteg, a Nagy Mű bevégzésére érdemes aspiránsnak szüksége van információkra, iránymutatásra, testvéri kötelékre vagy a lehetőségre, hogy testvérei vagy nővérei munkájában asszisztáljon és segítse az Emberiséget. Az ilyen aspiránsok szíves fogadtatásra találnak az Ordo Templi Orientisben.

Az O.T.O. volt az első a Régi Eón rendjei közül, amely elfogadta a Törvény Könyvét, melyet Aleister Crowley kapott meg 1904-ben. Ez a könyv filozófiailag, kulturálisan, sot vallási szempontból is forradalmi üzenetet tartalmazott az emberiség számára, mely magasztos törvényen alapszik, a Thelema Törvényén - Tégy amit Akarsz. Ezen Törvény nem az emberek múló szeszélyeit hivatott kiszolgálni, épp ellenkezőleg. Ösztönzés az egyén számára, hogy találja meg Igaz Akaratát, miközben hagyja, hogy mindenki más is ugyanezt tehesse a saját módján.

"Minden férfi és minden nő egy csillag"

[Liber AL I:3]

A Rendnek nemzetközi, és a világ minden civilizált országában vannak működő csoportjai. Struktúrája, a szabadkőművességre és az ősi beavatási iskolákra hasonlít és fokozatokra van bontva. Ezen fokozatok avatásai során szimbólumokon és allegóriákon keresztül oktatja a létezés mély misztériumait és ezzel minden segítséget megad arra, hogy az egyén megtalálhassa igaz természetét. Rendünk bevezető fokozatai folyamatosan aktiválják az egyén médiumi vagy éteri testét. Minden felnőtt korú (18. életévét betöltött), szabad és jó hírben álló férfi és nő veleszületett joggal bír az Ordo Templi Orientis bevezető fokozataira.World Wide Web Ezen a weboldalon


Agape

Love is the Law

Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt.

 


EnglishClick for
English

2014-2019 © O.T.O. Hungary