BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 

Thelema
Will

Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze.

O.T.O.

Ordo Templi Orientis

Az O.T.O. - A Keleti Templom Rendje

O.T.O. Lamen

Az O.T.O. beavatási rendszere

Az O.T.O. rendszere a szabadkőművességhez és az ősi misztérium-iskolákhoz hasonlóan avatások, vagy fokozatok sorozatán alapszik, melyek legtöbbjét drámai rituálé során adják át. Ezen fokozatok rituáléin az avatandót az O.T.O. a Természet mélységes misztériumai közt igazítja el, allegóriák és szimbólumok segítségével, s ezáltal hozzásegíti az illetőt saját valódi természete felfedezéséhez.

Az O.T.O. fokozatai három szintre, "triádra" vannak osztva: ezek a Remete, a Szeretők és a Föld Embere, az alábbi táblázat szerint:

A Harmadik, vagy Föld Embere triád Minerval
Férfi és Fivér / Nő és Nővér
II° Mágus
III° Mester Mágus
IV° Tökéletes Mágus és Énok Szent Királyi Boltívének Kísérete
Tökéletes Avatott, vagy Jeruzsálem Hercege (P∴I∴)
Minden triádon kívül   Kelet és Nyugat Lovagja (K.E.W.)
A Második, vagy Szeretők triád Rose-Croix Fenséges Hercege, és a Pelikán és Sas Lovagja
A Vörös Sas lovagja, és a Hermetikus Filozófus-Lovagok Szenátusának Tagja
VI° Kadosch Rendjének Kiváló (Templomos) Lovagja, És a Szent Grál Kísérete
Nagy Inkvizítor Parancsnok, és a Legfelsőbb Tribunálé Tagja
A Királyi Titok Hercege
VII° Theoreticus, és Igen Kiváló Nagy Inkvizítor Tábornok
A Fény Mágusa, és az Ecclesia Gnostica Catholica püspöke
A Fény Nagymestere, és a Rítusok és Fokozatok Felügyelője
Az Első, vagy Remete triád VIII° Az Illuminati Tökéletes Főpapja
Az Illuminati Epoptésze
IX° A Gnózis Szentélyének Beavatottja
Rex Summus Sanctissimus
XI° A Tizenegyedik Fokozat Avatottja
(Ez technikai fokozat, nincs köze a Rend felépítéséhez)
XII° Frater Superior, és a Rend Külső Feje (O.H.O.)

 

Minden felnőtt korú, szabad és jó hírben álló férfinak és nőnek megkérdőjelezhetetlen joga van az O.T.O. első három fokozatához. Ezen "első három" valójában a teljes Föld Embere triádot magában foglalja. A Minerval az Első Fokozat előkészítésének, a Negyedik és P∴I∴ pedig a Harmadik kiterjesztésének számít.

Az O.T.O. beavatási rendszer keleti vonatkozásai

A Föld Embere fokozatok a Kundalini jóga szintjein és a csakrák szimbolikáján alapuló mintát követnek, illetve dramaturgiai szempontból az egyén útját jelképezik az örökkévalóságban. A 0°-on a Naprendszer bevonzza az Ego-t, a vándorló Istent. Az I° során a gyermek megtapasztalja a Születést. A II°-on a Férfi vagy Nő megtapasztalja az Életet. A III°-as az egyén Halálát jelképezi, a IV° pedig a Halálon Túli Létet, az Avatott megdicsőült állapotát. A P∴I∴-jal az avatott szimbolikusan eléri a Végső Tökéletességet, s az egész ciklus visszatér a megsemmisülésbe.

Az A.A. és O.T.O. beavatási rendszere

Az Ösvény eme állomásai közül a II°-en kívül mindegyik egyedi válsághelyzetet mutat be. Azonban mivel minket az Élet is érdekel annak változatosságában, a P∴I∴ feletti összes fokozat a II° bővebb magyarázatai, folyamatosan bővülő útmutatás ahhoz, miként érdemes élni - hiszen az élettel kapcsolatos, avatottaknak szóló tanításokat egyetlen rituáléban, bármely összetett legyen is az, lehetetlen összefoglalni. A Hermetikus filozófiai, Kabbala, mágia és jógatechnikák elsajátításával a jelölt csak felkészül az O.T.O. legmagasabb szintjeinek szexuálmágikus technikáira.

A hivatalos O.T.O. oktatás mellett a helyi páholyok, oázisok és táborok gyakran adnak kiegészítő oktatást tagjaiknak. Ez az adott csoportképességeitől és lehetőségeitől függően ölthet formát előadások, tanórák, tanfolyamok vagy kiadványok képében.

 

Proof read and edited by Frater D.M.T.

Contributed to Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno iX)

Agape

Love is the Law

Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt.

 


EnglishClick for
English

2014-2019 © O.T.O. Hungary